Byta kökshandtag - Är det en drastisk åtgärd?

Snyggt handtagAtt byta ut alla sina handtag i hemmet kan tyckas vara en lite väl drastisk åtgärd då man enbart vill åstadkomma lite lätt förändring. Då kan man istället välja att byta ut alla handtag av en viss kategori eller i ett visst rum. Ett exempel på ett överförande som leder tlll ovan nämnt resultat är att man byter ut alla de handtag som man har i köket. Dessa handtag är extra lämpliga att byta ut eftersom att de ger en mycket god möjlighet för andra och även en själv att märka att förändringen har ägt rum. Varför detta faktum råder extra starkt i ett utrymme som just köket är för att handtag i köket är samlade på ett lite speciellt sätt. I ett kök så är ofta skåp och lådor samlade kring exempelvis en vägg utav något slag. Eftersom att varje skåp och låda har ett handtag på sig så innebär det även att handtagen är samlade och därmed så kan man vid en vistelse i köket inte undgå att ta del utav den förändringen av utseendet som uppstår då samtliga handtag är bytta. Ett alternativt sätt på vilket man kan genomföra ett handtagsbyte är att man byter ut alla de dörrhandtag som man har i hemmet, dessa handtag har också en väldigt central roll om än på ett lite annorlunda sätt. Dörrhandtag används nämligen hela tiden, finns det en dörr till köket så används tillexempel dörrhandtagen där, ska man besöka en toalett så används dörrhandtag och så fort man ska gå in eller ut ur ett rum så är det dörrhandtag man använder. Detta konstanta användande utav denna typen av handtag gör att man inte kan undgå att märka ifall det sker en förändring även här, byter man ut dessa handtag så kommer man så fort man kliver in i hemmet och ska gå in eller ut genom en dörr direkt märka att det är någonting som har förändrats.

Att byta de handtag (Griffe) som finns inne i huset är otroligt enkelt, enkelheten medför att man inte behöver ha någon speciell kompetens för att genomföra bytet och därmed så är det någonting som man med fördel kan genomföra helt på egen hand. Då behöver man dels inte betala för att någon hantverkare ska göra det, man behöver heller inte anpassa sig till någons arbetstider utan man kan genomföra btet utav handtag precis då man känner sig sugen på att göra det

3 Oct 2012