Digital vs traditionell marknadsföring

MarknadsföringMarknaden för digital marknadsföring växer allt mer samtidigt som traditionell marknadsföring som t.ex. print går åt motsatt håll. Anledningen till detta är inte enbart för att det är allt färre som läser tryckta medier och allt fler som spenderar tid online utan den stora vinningen finns i mätbarheten av resultat. När man som annonsör annonserar i traditionell press så vet man oftast hur stor upplagan är och hur många personer som denna når ut till. Man vet dock aldrig hur många som ser ens annons och inte heller hur många som agerar efter att ha sett annonsen. Man kan dock givetvis använda sig av vissa knep för att kunna mäta aktivitet. Som att t.ex. lägga med en QR kod eller en rabattkod i annonsen, visa ett specifikt telefonnummer. Då kan man ju i alla fall anta att de som använder dessa koder eller telefonnummer har sett annonsen. Vissa som ser annonsen kommer dock att kontakta dig på andra sett genom att t.ex. ringa ditt vanliga nummer, maila, gå in på hemsidan direkt o.s.v.

Med digital marknadsföring så är det dock just mätbarheten som är den stora vinningen. Har du bara sett till att ha Google Analytics installerat på din hemsida så kan du t.ex. mäta hur många besökare du har och varifrån dessa kommer. Har du valt att annonsera med Adwords så kan du se exakt hur många besökare du fått genom detta och även vilka sökbegrepp de har använt för att hitta dig. Vidare så kan du även spåra andra aktiviteter som sker efter att kunden nått fram till din hemsida. Du kan t.ex. spåra köp i en webbshop, om besökaren fyllt i ett formulär, om besökaren besökt en specifik sida m.m. Med hjälp av denna statistik så kan du få fram data där du exakt ser vad det kostade dig att hitta en kund som genomförde det mål du satt upp. På så vis får du omedelbar respons för om din marknadsföring var lönsam eller ej och du vet direkt om det är en satsning som är värd att fortsätta med.

Att sedan digital marknadsföring i dagsläget ofta är betydligt billigare än print har givetvis bidragit till denna skiftning. Detta skifte lär fortsätta framöver och traditionell marknadsföring lär väl försöka motverka detta genom att t.ex. sänka priser. Dock är det så än idag att det huvudsakliga mediet när man vill jobba med branding, att stärka sitt varumärke, är TV-reklam. Även print och sponsring som tillhör traditionell marknadsföring används i detta syfte. Inom digital marknadsföring så är det hittills displayannonsering genom att placera olika typer av banners på välbesökta webbplatser som varit det mest frekvent använda. Det som kommer allt mer är annonsering på Youtube vilket i framtiden kanske kan ta en del av kakan från TV-reklamen. Hur som helst så är det en spännande tid för alla oss inom marknadsföring och exakt hur framtiden kommer att se ut får framtiden helt enkelt utvisa.

6 Nov 2013