Högskoleprovet – klara tidspressen

Högskoleprovet är uppdelat i två block (ett kvantitativt och ett verbalt). När man skriver högskoleprovet får man skriva totalt fyra provdelar, två kvantitativa och två verbala, samt en utprövningsdel där man testar framtida frågor inför kommande högskoleprov. Det är bara de fyra provdelarna som påverkar ditt resultat på högskoleprovet. För varje provdel har man 50 minuter på sig, så det är klart att man befinner sig under ganska stor tidspress när man skriver högskoleprovet.

Hur ska man då göra för att bäst klara tidspressen som kan uppstå när man skriver högskoleprovet?

Börja med de enklaste uppgifterna. Om det är någon uppgift på högskoleprovet som du inte kan, gå vidare till nästa! Gör alla uppgifter som du kan besvara utan problem först, sedan återvänd till de som du har lite svårare med. På så sätt klarar du snabbt av det du har enkelt för och kan använda resterande tid för att svara på de svårare frågorna. Annars riskerar du faktiskt att få ett sämre resultat på högskoleprovet.

Glöm heller inte bort att öva på gamla högskoleprov. Då högskoleprovet finns tillgängligt på nätet kan du gott öva innan, se till att öva som om det vore ett riktigt högskoleprov – glöm inte att hålla tid till tidsbegränsningarna. På så sätt kan du också träna dig inför tidspressen som du kommer att känna när du väl skriver högskoleprovet.

Ja, och om det nu är så att du har en minut kvar och har några obesvarade frågor – chansa! Kryssa i vad som helst, för du har trots allt 20-25% chans att svara rätt. På högskoleprovet får du ju aldrig minuspoäng för fel svar, så chansa om du inte hittar rätt svar!

10 Jun 2011