Körkort - skaffa nytt körkort

körkortVägen till körkort för dig som ska ta bil körkort behörighet B

Det första man behöver göra för att skaffa ett nytt körkort är att ansöka om ett körkortstillstånd, ansökan gör man hos Transportstyrelsen.

Plugga din körkortsteori och gör din övningskörning parallelt. När man har ett körkortstillstånd och sedemera är minst 16 år så får man börja att övningsköra. När man övningskör privat måste man ha en godkänd handledare. Både den personen som ska vara din handledare och du som ska ta körkort måste fört gå igenom en introduktionsutbildning. Bäst resultat och störst chans att klara teoriprov vid första försöket uppnår man om man varvar övningskörning och körkortsteori e.g pluggar körkortsfrågor.

Riskutbildning för körkort Riskutbildning för körkort är obligatorisk och den innehåller 2 olika delar. Den första delen  handlar om alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Den andra delen i riskutbildningen handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Tänk på att riskutbildningens bägge delar måste vara genomförda och giltiga, när du gör din uppkörning och skriver teoriprov.

Uppkörning Du bokar tid för teoriprov och uppkörning vid samma tillfälle.

Teoriprov och uppkörning Du kan göra både ditt teoriprov och din uppkörning på samma dag. Om du gör teoriprov och uppkörning inom två veckor, har du även möjlighet att göra ett eventuellt omprov av ditt teoriprov inom två månader. Man börjar alltid med att skriva teoriprov och därefter gör man uppkörningen, man gör teoriprov för körkort även om uppkörningen inte blev godkänt. Ett godkänt teoriprov och förarprov är giltigt i två månader.

Körkortsfrågor Det finns många bra sidor på nätet som hjälper dig med körkortsfrågor, och erbjuder körkortstest och teoriporv online, en bra sådan sida är körkort.se Godkänt teoriprov och uppkörning –> Ditt Körkor är fixat och inom 5 dagar har du ditt körkort i din hand.

Ej godkänt teoriprov och uppkörning –>> Om ett av proven uppkörning eller teoriprov inte blev godkänt, har du nu möjlighet att mot ny avgift göra ett nytt prov inom giltighetstiden dvs. 2 månader. Detta gäller dock under förutsättning att både teorirpovet och uppkörningen genomförts inom en period av 2 veckor och att omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört prov. Om giltighetstiden har gått ut måste du betala nya avgifter göra båda proven e.g uppkörning och teoriprovigen. Du bokar proven vid ett och samma tillfälle.

Med den här guiden önskar vi dig lycka till med nytt körkort!

13 Jan 2011