Män söker vård för sent

Smärta

Mycket tyder på att män inte söker vård i tid när de har drabbats av en sjukdom eller åkomma. Män tycker ofta att det känns genant att uppsöka vård eftersom det skulle betyda att det är något fel på dem. Extra tydligt blir detta när det gäller problem somhar med den nedre regionen att göra så som prostataproblem, impotens, inkontinens och varit hemorrojder och likartade problem.

En bakomliggande orsak kan vara att män känner ett behov av att leva upp till bilden av macho-mannen. En man ska vara stark och klara sig själv. Tyvärr kan detta leda till mycket allvarliga hälsoproblem. Konsekvenserna bli mycket större än det ursprungliga problemet. Män som söker hjälp för impotens har ofta andra problem som ligger och lurar, så som diabetes, kärlkramp, etc. Vad som händer är att männen inte har lärt sig att koppla ihop vissa symptom med allvarligare problem, vilket i värsta fall kan leda till att det går så långt som till en hjärtinfarkt innan mannen får vård.

Ett mycket tydligt exempel på de stora konsekvenser som utesluten vård får är i fall av hudcancersjukdomen malignt melanom, en sjukdom som drabbar fler kvinnor än män men som fler män dör i som en följd av utesluten vård.

För att få män att söka vård i tid bör man försöka få till en attitydförändring generellt i samhället. Män måste förstå vikten av en god vård i tid.

16 Mar 2012