RUT för städtjänster?

Hushållsnära tjänsterSedan RUT-avdraget infördes för hushållsnära tjänster har både utbudet och efterfrågan på städtjänster nästintill exploderat. Avdraget infördes av två syften. För det första att få igång städsektorn och skapa nya arbetstillfällen. För det andra att minska svartjobbet inom denna sektor då det enligt många utredningar var en av de mörkaste branscherna gällande just svartjobb.

Resultatet har visat sig vara mycket positivt. Idag har svartjobben minskat avsevärt mycket tack vare att kostnaden efter RUT-avdrag blir i nivå med vad de som jobbar svart tar. På så vis kan man anlita städhjälp lagligt till ett pris som är överkomligt.

Men vad gäller angående RUT-avdraget för städtjänster?

För det första kan detta avdrag enbart göras av privatpersoner. Med andra ord gynnas företag som arbetar med städtjänster mot privatpersoner medan de som städar hos företag inte påverkas något alls.

För det andra ska man varit ”obegränsat skatteskyldig” under föregående år. Med detta menas att man lagligt sett är skyldig att beskatta all den inkomst man har fått i landet. Detta oavsett om pengarna kommer från svenska eller utländska företag. Man måste alltså ha en inkomst för att kunna göra RUT-avdrag på exempelvis städning. Detta beror på att RUT är en så kallad skattereduktion. Har man inte betalat någon skatt går denna summa därmed inte att reducera.

För det tredje finns det en åldergräns som måste vara uppfylld. Personen som ansöker om RUT-avdrag måste vara 18år i slutet av det år som man ansöker om detta avdrag. Det går alltså att vara 17 år vid städtillfället och ändå få avdraget – förutsatt man fyller 18 det året.

För det fjärde krävs det att man betalat för exempelvis en flyttstädning eller annan städtjänst. Man kan alltså inte ansöka om RUT av den enda anledningen att man bor i huset där städningen genomförts. Det är alltså enbart den person som betalat för arbetet som sedan kan göra skatteavdraget.

För det femte finns en övre gräns på hur mycket pengar som man kan reducera städningen med. Varje person kan sammanlagt göra avdrag genom ROT eller RUT på 50.000kr. Det är få personer som köper städtjänster för över 100.000kr på ett år men eftersom summan är gemensamt för ROT och RUT är det relativt lätt att fylla sin kvot om man exempelvis renoverat.

Är man intresserad av hur mycket man har kvar att utnyttja går detta att se genom att logga in på Skatteverkets hemsida.

Utöver det finns det även en ytterligare faktor som påverkar den övre gränsen. Att ha möjligheten att göra 50.000kr i avdrag gäller enbart om man har en så pass stor inkomst att man betalat denna summa i skatt. För som tidigare nämnts är det ett skatteavdrag som dras från den skatt man betalar. Hur mycket det är man måste tjäna för att ha möjligheten till maximalt avdrag varierar. Detta eftersom det påverkas av skattesatsen på kommunalskatten, underskott av kapital samt art av inkomst.

Känner man sig osäker på om man är berättigad till RUT-avdrag för en städtjänst bör man alltid ta kontakt med skatteverket för att få bäst svar.

4 Apr 2014