Vad innebär personlig assistans?

Personlig assistentPersonlig assistans är den hjälp som man om man har en funktionsnedsättning har rätt till i olika grad beroende på ens funktionshinder. Den som har rätt till personlig assistans kan välja att få hjälpen via kommunen eller via privata instanser - i båda fallen är hjälpen kostnadsfri för vårdtagaren.

Ambitionen som staten satt ut med lagen om personlig assistans är att alla samhällets människor ska ha möjlighet att leva under mer eller mindre samma villkor. Alla ska med relativ lätthet klara av att ta hand om sin hygien, dagliga sysslor i hemmet, och dessutom ha en stimulerande fritid. Den personliga assistenten är händer och fötter åt den funktionshindrade där dennes egna inte räcker till.

Kommunal personlig assistans

Man måste ansöka om personlig assistans i Lund via kommun och försäkringskassa och när man har fått sin personliga assistans beviljad, med detaljer kring hur många timmar per vecka som hjälpen kommer att infinna sig, så får man ta ställning till om man vill låta kommunen ansvara för assistansen eller en oberoende part, så som Österlen Assistans. Det är inte ens alla vårdtagare som vet att de har rätt att vända sig till privata assistansbolag, men det har man.

Privata assistansbolag

Ett privat bolag för personlig assistans går runt på sitt rykte och har därför i regel betydligt högre krav på sin verksamhet än de kommunala instanserna har. Man får ofta större frihet hos ett privat assistansbolag med möjlighet att själv utse sina personliga assistenter och bestämma över deras uppgifter och arbetsscheman.

Vem bestämmer om personlig assistans?

Det är kommunen och försäkringskassan som bestämmer över vem som har rätt till personlig assistans, samt hur många timmars hjälp man får per vecka. Reglerna och tolkningen av reglerna har blivit striktare de senaste åren och människor som tidigare haft gott om assistanstimmar har fått färre - och vissa inga alls trots att behovet är uppenbart.

Det är bra att sammanställa sin ansökan om personlig assistans tillsammans med ett erfaret juridiskt ombud, så att man maximerar sina möjligheter till en godkänd ansökan på första försöket.

12 Dec 2013